Descriere

Dimensiuni 375mm x 250mm x 238mm
Masa (M- kg) cca.18 kg/ buc
Rezistenta la compresiune (valoare medie) min 10 N/mm2
Conductivitate termica λ 10dry [W/m K] 0.202 W/mK
Rezistenta termica a peretelui R(netencuit, zidarie cu mortar M5) 1.25 m2K/W
Densitate aparenta (kg/m3) cca. 850 kg/ m3
Clasa de reactie la foc A1
Livrare (bucati/ palet infoliat) 60 buc/ palet
Necesar de caramizi/m² de zidarie 11 buc/ m2 zidarie
Necesar de caramizi/m³ de zidarie 43 buc/ m3 zidarie
Consum de mortar 95 (l/m3 zidarie)